Inventari del Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau

 Església ParroquialL'any 2001, l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, mitjançant la Regidoria de Cultura, i la Diputació de Barcelona, des de l'Oficina de Patrimoni Cultural, van signar un conveni per tal d'inventariar el patrimoni de Sant Bartomeu amb l'objectiu de disposar d'una eina de treball que permetés conèixer quins són els elements urbanístics, arquitectònics, històrics, culturals i naturals del municipi per tal de poder definir polítiques de preservació i difusió. Així, doncs, l'Inventari del Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau es va presentar al públic el març del 2003.

 Sant Genís Sadevesa

La redacció del projecte va anar a càrrec de Josep Pujades i Cavalleria, sota la supervisió tècnica de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a través del seu tècnic F. Xavier Menéndez i Pablo. Per a la realització de l'inventari es va comptar amb la col·laboració de diverses persones del poble que, cadascuna des dels seus coneixements i la seva experiència, van facilitar la seva redacció: Joaquim Vilaseca, Josep Sayol, Antoni Vilà i Modest Vilamala, amb la seva edat, els seus records, la seva memòria i tota una vida viscuda a Sant Bartomeu del Grau van permetre iniciar la recerca amb moltes més dades de les que mai s'hauria pensat.

Els Bastoners de Sant BartomeuEls germans Lluís i Jaume Cribillés, a banda de facilitar dades en diferents fases de la recerca, van col·laborar com a representants dels Bastoners de Sant Bartomeu del Grau; Sebastià Roma va col·laborar en el tema dels bastoners i en el fons d'imatges de Sant Bartomeu del Grau i el fons documental del mas el Vilar que conserva al seu domicili. GrandallesMiquel Colomer, -aleshores- regidor de Tecnologies per a la Informació i Ensenyament, va facilitar un seguiment extensiu del patrimoni natural del municipi; i l'equip de tècnics del Telecentre SBG, així com el personal administratiu i tècnic de l'Ajuntament, van col·laborar amb informació més tècnica i administrativa.

El nombre de fitxes i elements inventariats és de 148. Aquestes fitxes, que amb el temps es podran anar ampliant i modificant, s'agrupen en els següents àmbits:

  1. Patrimoni immoble (edificis, conjunts i elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil).
  2. Patrimoni moble (elements urbans, objectes, col·leccions).

  3. Patrimoni documental (fons d'imatges, documentals i bibliogràfics).
  4. Patrimoni immaterial (manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa, costumari)
  5. Patrimoni natural (zones d'interès natural, especimens botànics singulars).

En l'índex de l'Inventari del Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau hi trobem diversos apartats que es desglossen en els criteris de Metodologia (Encàrrec, Agraïments, Dates de realització, Fonts consultades, Les fitxes de l'inventari, Metodologia de treball per fases, Criteris generals d'intervenció i selecció); Diagnòstic (Breu introducció sobre el marc geogràfic i el medi físic, Introducció sobre el poblament, l'estructura econòmica i les comunicacions, Breu síntesi històrica, Breu capítol sobre la toponímia, Mapa general del terme, Estat legal de protecció, Equipaments patrimonials, anàlisi global de la situació del patrimoni del terme, Percentatges i gràfics); Llistat d'elements fitxats i no fitxats; Recomanacions (Línies estratègiques, Protecció, Conservació, Difusió, Recerca, Patrimoni natural: conservació i recerca); Bibliografia i Llistats d'elements fitxats a l'inventari.


Inventaris OPCDurant l'any 2006, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha fet una revisió i actualització d'aquest inventari. La nova versió de la base de dades incorpora un motor de cerca que, mitjançant els sistemes d'informació geogràfica (GIS), permet visualitzar, localitzar i conèixer els elements patrimonials sobre un mapa del terme municipal de SBG, entre d'altres dades d'interès general com l'apartat de legislació, amb un índex analític o­n s'engloben les lleis i decrets referents al patrimoni cultural català, entre d'altres. La tècnica responsable de la revisió i actualització de continguts ha estat Anna Gómez, arqueòloga de la comarca, que ha realitzat treballs de diversa entitat :

  1. S'han completat dades a partir de les observacions realitzades per diversos habitants de Sant Bartomeu, tant en fitxes específiques ja obertes com en la creació de noves.

  2. S'han ampliat i obert nous elements, tant de béns mobles com de béns immobles, així doncs, actualment hi ha 162 fitxes obertes.

  3. S'ha fet una introducció de la informació procedent de les intervencions que afecten el patrimoni del municipi, ja sigui a través dels nous projectes d’investigació històrica com és el cas del projecte del’Església Vella de Sant Bartomeu del Grau, com del recull de noves excavacions arqueològiques preventives o d’urgència.

  4. S’han actualitzat les dades de la memòria, entregada al 2003.

 

Darrera actualització: 21/04/2008